Vad är en båtkärra? 

En båtkärra är en typ av kärra, eller ett släp, som används för att transportera eller för att lägga upp en båt på land. Ett annat ord för båtkärra är båttrailer eller båtupptagningsvagn. Båtkärror används endast för mindre personbåtar, inte för större båtar eller färjor. 

 

Varför ska man använda en båtkärra? 

En båtkärra har två mycket viktiga funktioner. Den måste kunna bära båten på ett säkert sätt, och även kunna frakta båten på en väg på ett säkert sätt. Utan en båtkärra är det näst intill omöjligt att frakta en båt på land, om den inte är mycket lätt. Båtar är helt enkelt för tunga för att dra för hand. Hjulen på kärran hjälper till med detta. Om man skulle dra en båt på land längs med marken skulle det dessutom finnas risk att båten skadas då den kommer i kontakt med stenar och andra ojämnheter i marken. Detta kan leda till sprickor eller hål under båten, något som medför risker när båten sedan ska användas. 

 

Vilken båtkärra borde jag välja? 

Man brukar tala om tre typer av båtkärror: båttrailers, båtupptagningsvagnar och handdragna båtvagnar. Båttrailers används för att frakta båtar lite längre sträckor, och får kopplas längst bak på en bil. Med dessa får man köra i högst åttio kilometer i timmen, om de är registrerade. Båtupptagningsvagnar är ej registrerade och får endast köras i trettio kilometer i timmen, och de används bara för att köra korta sträckor. Handdragna båtvagnar drar man, som namnet antyder, för hand, och används bara till att dra upp väldigt lätta och små båtar så som jollar, roddbåtar och kanoter. 

 

När du väljer båtkärra borde du tänka på hur långt du vill köra med din båt, samt hur mycket den väger, läs mer här. Om du vill kunna köra längre sträckor på ett säkrare sätt kan det också vara värt att investera i en båtkärra som är bromsad. Detta är dessutom ett krav för ekipage som väger över 400 kilogram totalt. För att du ska få lov att köra med din båtkärra på allmän väg får båten inte sticka ut mer än 20 cm från båtkärran på varje sida. Båten får inte heller vara mer än 260 cm bred totalt. Du måste alltså även ta hänsyn till båtens längd och bredd när du väljer en båtkärra. 

 

Var köper man en båtkärra? 

Båtkärror kan köpas i många vanliga affärer specialiserade på fordon och bygg. Det finns även ett stort antal onlinebutiker som säljer båtkärror, antingen med hemleverans eller med upphämtning i fysisk butik. I butiken kan du fråga säljare om råd gällande vilken båtkärra du bör köpa.