TRYGGA ELJOBB – SKAPAR SÄKERHET NÄR ELEKTRIKER SKA BOKAS

Hur kan man veta att en elektriker har rätt kunskap, rätt behörighet och kan förväntas göra ett gott jobb? En väg att minimera risken att dåliga företag anlitas är att gå via Trygga Eljobb. En tjänst som gratis hjälper konsumenter att hitta rätt, undvika de värsta misstagen och minska risken för felaktiga installationer.

Ungefär 1000 bränder sker varje år på grund av elinstallationer som inte utförts helt korrekt. Det kan vara installationer utförda av privatpersoner (som anser sig ha kompetensen) men även av elektriker utan rätt utbildning. Självklart finns det även exempel på när utbildad personal gör fel även om risken minimeras betydligt

Efter att SIFO gjort en undersökning kring hur konsumenterna ser på elektriker och vad man efterfrågar inom branschen blev svaret att man eftersökte en auktorisering av https://elektrikeristockholmslän.se/ eller märkning av seriösa företag. Det är detta som Trygga Eljobb kan svara upp mot.

För att få märkningen krävs…

För att en elfirma ska få listas på Trygga Eljobb behöver vissa krav vara uppfyllda. För det första krävs att företaget har kollektivavtal hos Elektrikerförbundet. För det andra att man är auktoriserad via Elsäkerhetsverket. För det tredje att firman enbart använder certifierade elektriker för samtliga arbeten som utförs.

Hitta rätt via Trygga Eljobb

Att hitta en lokal elektriker som har denna märkning är enklast via tryggaeljobb.se. Längst upp till vänster finns en ruta med texten ”Hitta ditt trygga elföretag här”. I en rullista kan man välja inom vilket område som hjälpen behövs. Det är även möjligt att skriva in i sökrutan om man vill kontrollera ett specifikt företag.

Efter en sökning visas företagen med namn, antal anställda, hur länge man varit med i Trygga El samt en karta över var företaget hittas.

Hjälp att välja rätt

Utöver att hemsidan hjälper konsumenter att hitta rätt finns även tips på vad man bör jämföra och tänka på om en elektriker jour i solna ska bokas. Under ”Checklistan” hittas fem tydligt praktiska råd som skapar tydlighet mellan kunden och företaget men även kontrollfunktioner som gör att man enbart håller sig till etablerade företag med rätt kunskap.

Men om jag inte är nöjd…

Inom alla branscher finns det missnöjda kunder. Vad ska man göra om man inte är nöjd? Även detta kan man läsa på Tryggaeljobb.se. För även om man har anlitar en elektriker som är auktoriserad och med i Trygga Eljobb så är det inte säkert att man alltid kommer överens. Läs guiden så kanske det hjälper på vägen.