Branschtidningen för Eltekniker och Elektriker

Tidningen Elinstallatören publicerades för första gången 1934 och är nu den ledande tidningen inom området elteknik. Det är därmed den tidning som många elektriker läser och följer för att få uppdateringar kring nyheter, trender och arbetssätt inom detta område.

Upplaga

En gång per månad ges Elinstallatören ut. Detta med undantag från juli då den har ”sommarledigt”. Enligt egna uppgifter var upplagan år 2014 på 21 800 tidningar. Däremot når man fler läsare då flera företag har tidningen på arbetsplatsen. Den senaste SIFO-undersökningen (från 2012) visade att tidningen hade ca 27 000 läsare. Det gör dem inte bara störst inom elteknik utan även att de är den andra största branschtidningen inom byggsektorn.

Målgrupper

Branschtidningen har ett par fokusområden och har extra stort fokus på svagströmsbranscherna och automationsbranscherna. Det gör att målgruppen för tidningen bland annat består av elektriker, elgrossister, larminstallatörer och underhållsansvariga inom bland annat fastighetsområdet.

Utgivare

Elinstallatören ges ut av branschorganisationen IN vilka är en oberoende organisation med fokusgrupp mot Elföretag och El-teknikföretag. Dessutom har man VVS-företag inom organisationen. Totalt finns det ca 3600 medlemmar (företag) och totalt ca 50 000 personer som jobbar inom dessa företag. Organisationen ligger under Svenskt Näringsliv.

Utöver tidningen skriver och distribuerar IN även ett nyhetsbrev som skickas till ca 28 000 mottagare varje vecka.

Innehåll

På webben har man valt att kategorisera innehållet i tidningen under kategorierna Belysning, Branschnytt, Elsäkerhet, Elteknik och installation, Motor, På Jobbet och Utbildning & Kompetens. Man har även taggat alla inlägg utifrån vilka produktkategorier som nämns. Därmed går det exempelvis enkelt att hitta artiklar med fokus på personlig utrustning, elsäkerhet, strömförsörjning osv. För en lite mer personlig prägel går det att välja ”Prylar vi gillar”. Här kan du som elektriker hitta nya innovativa lösningar, personliga åsikter om olika produkter och få idéer till yrkeslivet.

Det speglar även relativt bra vad man som läsare kan förvänta sig av både papperstidningen och det material som publiceras på webbplatsen.

De som vill läsa ett äldre nummer kan mycket lätt göra detta via hemsidan då de även laddar upp samtliga nummer digitalt som E-tidning. De är även tillgängliga för de som inte är prenumeranter.

Det som däremot skiljer hemsidan mot tidningen är att det här publiceras en rad filmer. Efter Nordbyggmässan 2018 publicerades exempelvis en filmad paneldiskussion kring ”Här finns jobben”.