Vad är en båtkärra? 

En båtkärra är en typ av kärra, eller ett släp, som används för att transportera eller för att lägga upp en båt på land. Ett annat ord för båtkärra är båttrailer eller båtupptagningsvagn. Båtkärror används endast för mindre personbåtar, inte för större båtar eller färjor. 

 

Varför ska man använda en båtkärra? 

En båtkärra har två mycket viktiga funktioner. Den måste kunna bära båten på ett säkert sätt, och även kunna frakta båten på en väg på ett säkert sätt. Utan en båtkärra är det näst intill omöjligt att frakta en båt på land, om den inte är mycket lätt. Båtar är helt enkelt för tunga för att dra för hand. Hjulen på kärran hjälper till med detta. Om man skulle dra en båt på land längs med marken skulle det dessutom finnas risk att båten skadas då den kommer i kontakt med stenar och andra ojämnheter i marken. Detta kan leda till sprickor eller hål under båten, något som medför risker när båten sedan ska användas.  read more