Vad gör en takläggare? 

En takläggare är en otroligt viktig pusselbit i ett bygge för att det ska bli bra i längden. En takläggare ser till att taket blir stabilt och framförallt att det håller tätt. En takläggare är expert på vilket material som ska användas, hur taket ska läggas och vad som är viktigt att tänka på i varje enskilt fall. Just fuktskador är vanligare än man kan tro och upp till vart fjärde hus i Sverige beräknas ha fuktskador så allvarliga att de borde åtgärdas. Fuktskador kan bli väldigt dyra om de inte åtgärdas på direkten. Det bästa är såklart att undvika dem helt med ett korrekt tak dock.  read more