JOBBA SOM MONTÖR – OLIKA YRKEN

Det finns flera arbeten som har ordet ”montör” i yrkestiteln. VVS-montör (rörmokare), industrimontör och sprinklermontör är några exempel på det. Gillar man att arbeta med händerna, och med ett rörligt jobb, kan dessa arbeten passa utmärkt för en längre karriär. Flera av dessa yrken kräver viss utbildning (en tid som lärling exempelvis), men i förhållande till lönerna, som ofta är ganska höga, är utbildningstiden kort.

Vvs-montör (rörmokare)

De flesta känner till ungefär vad en rörmokare för någonting. Ofta arbetar man ensam på serviceuppdrag ute hos privatpersoner. Det kan till exempel handla om att reparera en toalett, fixa en kran eller byta blandare. Som rörmokare är det viktigt att man kan vara självgående. När man är ute på uppdrag hos privatpersoner är det just ensam man jobbar.

På större projekt, till exempel vid nybyggnationer, är det dock inte ovanligt att man är två stycken. Dessutom har man ofta arbetare från andra yrkesgrupper omkring sig, till exempel snickare eller målare.

Många som är rörmokare idag har gått vägen genom gymnasiet. Det är dock inte ovanligt att man söker lärlingsanställning hos ett privat företag, utan att ha en relevant utbildning sedan tidigare. En annan väg för den som är vuxen utan tidigare erfarenhet är Komvux.

IndUstrirörmontör

En industrirörmontör jobbar normalt på större industrier. Det man gör är att jobba med vad som kallas för processledningar, vilket xär rörsystem som transporterar gaser och vätskor som är en del av den tillverkning som sker i industrin. Som industrirörmontör kan man till exempel arbeta vid läkemedelsindustrier, kemiska industrier eller pappersbruk.

Arbetet som industrirörmontör ställer ofta höga krav på ansvar och noggrannhet precis som rörmokarengöteborg.se. Det som transporteras i rören är nämligen inte bara vatten eller andra ofarliga vätskor, som en rörmokare oftare sysslar med. Snarare kan det vara radioaktiva ämnen, fjärrkyla, fjärrvärme, olja eller andra olika typer av syror och gaser. Att rören är monterade korrekt är naturligtvis av högsta vikt. Ett läckage kan få katastrofala konsekvenser.

Sprinklermontör

Sprinklers är ett kritiskt system i många större byggnaders brandsäkerhet. I exempelvis industrier kan det vara av särskilt hög betydelse, då vissa verksamheter innebär stora brandfaror. Dessa system kan också finnas i till exempel affärslokaler, sjukhus eller andra offentliga lokaler. Ofta handlar det om vattensprinklers, men ibland installeras system där en blandning med skum sker. Förutom att installera nya system, arbeta man också med Service och underhåll av anläggningar som redan är installerade.

Det finns ingen enskild utbildning I till exempel gymnasiet som leder till ett jobb som sprinklermontör. För en karriär inom yrket, får man söka sig till ett certifierat företag och arbeta som lärling i tre år. Under de här tre åren ingår så väl teori som praktik, där målet med utbildningen är att bli en registrerad sprinklermontör.

Flygplansmontör

Precis som namnet avslöjar, arbetar en flygplansmontör med att montera ihop flygplan. I många fall är man specialiserad på ett visst parti av flygplanet, eller på en viss utrustningsattiralj. För många börjar vägen hit redan på gymnasieskolan, och då inom Fordons- och transportprogrammet. Här kan möjligheten att välja yrkesutgången flygmekaniker finnas.