Vad är en Autoklav och hur fungerar den? 

Autoklav är en viktig maskin för sterilisering och noggrann rengöring av sporer och mikrober. Denna maskin används av laboratorier, i sjukvården samt hos tandläkaren. Denna praktiska och effektiva maskin används även inom andra branscher såsom skönhetsvård och tatuering. Den bästa och enklaste metoden för omfattande sterilisering är utan tvekan autoklaven. Effektiv och korrekt utförd sterilisering är mycket viktigt för att kunna förebygga infektionsrisker. 

 

Förhindra smittspridning 

Det är oerhört viktigt att ha tillgång till säker och effektiv mikrobiell sterilisering för att kunna säkerställa hög hygiennivå samt för att förhindra smittspridning – finn autoklav här. Den mest vanligt förekommande och enklaste metoden för sterilisering är att använda en autoklav. Under mer än hundra år har allt från laboratorier, kök och vården använt dessa för säker sterilisering. Autoklaven använder höga temperaturer (samt tryck) vilket innebär att de produkter som ska steriliseras måste kunna klara av detta. 

 

Temperatur och tryck 

Inom autoklavering tillämpas flera olika tekniker samt principer. En sak som alla modeller har gemensamt är användandet av höga temperaturer och emellanåt även tryck för sterilisering. Mikroorganismer klarar inte av att överleva höga temperaturer under en längre tid vilket gör att icke-patogena såväl som patogena mikroorganismer elimineras. Autoklaver kan bland annat hantera sterilisering av plast, glas, metall och textilier. Däremot finns det flera olika modeller samt klasser av autoklaver vilket innebär att det är viktigt att veta vad som ska steriliseras och hur dessa produkter är förpackade. När man steriliserar med en autoklav används het ånga som har en mycket hög temperatur (över kokningspunkten) på mellan 121 till 134 grader Celsius. 

 

Olika klasser 

Det finns olika klassifikation av autoklaver som vanligen delas upp i tre grupper. 

  • Autoklav klass S används mestadels för att sterilisera olika typer av fast material. Denna typ av autoklav klarar dock inte att sterilisera textilier. 
  • Autoklav klass N är perfekt för sterilisering av fasta produkter (instrument och verktyg) som inte är i förpackning men klarar inte av att sterilisera ihåliga eller porösa produkter. Däremot kan vätskor steriliseras med denna typ av autoklav. Autoklav klass N används ofta inom sjukhus och skönhetsvård där man behöver vara säker på att de medicinska instrumenten är fria från skadliga patogener. 
  • Autoklaver klass B är den typ av autoklav som anses mest komplett för sterilisering och lämpar sig för ihåliga och porösa produkter, kablar eller slangar samt vätskor och textilier. 

 

De vanligast använda klasserna av autoklav är klass N och klass B. 

 

Fördelar och begränsningar 

Vid sterilisering av produkter som kan hantera höga temperaturer är det effektivt och enkelt att använda en autoklav. För sterilisering av (känslig) elektronisk utrustning kommer man behöva använda sig av andra metoder för sterilisering. För att få en så långsiktig, effektiv och fördelaktig sterilisering som möjligt är det rekommenderat att välja korrekt modell av autoklav som kan hantera de produkter som ska steriliseras.