Så skriver du ditt testamente

Att skriva ett testamente är en mycket god idé och något som de flesta människor borde göra. Det kan tyckas konstigt och onödigt att skriva ett testamente när man är ung, rask och mitt uppe i livet. Döden är långt borta och ingenting som man egentligen funderar över. Men genom att upprätta ett testamente kan man underlätta för sig själv och sina efterlevande på många sätt. Du kan vara trygg i att du meddelat hur du vill ha det och dina nära och kära vet vad du önskar och behöver inte hamna i konflikter över kvarlåtenskap och arv. Har du inget testamente träder den så kallade legala arvsordningen in och dina tillgångar fördelas istället i enlighet med ärvdabalkens regler.

Vad är egentligen ett testamente

Ett testamente är ett nedtecknat förordnande av en persons sista vilja. I händelse av sagda persons bortgång så statuerar testamentet hur dennas kvarlåtenskap, tillgångar och ägodelar ska fördelas. I ett testamente kan man vara väldigt specifik och se till att speciella ägodelar hamnar hos precis den person man vill ska ha dem. I andra fall fördelas arvet i enlighet med arvsrätten och ingen tillsyn tas till hur nära relationer man har till vissa personer utan det är bara genetiska och lagliga familjeband som räknas oavsett om dessa personer faktiskt var närvarande i den avlidnes liv eller inte.  Ett testamente som är korrekt upprättat är ett juridiskt bindande dokument.

Så skriver du ett testamente

Ett testamente upprättas av personen vars arv det gäller, denna kallas i det här fallet testator. Testatorn fördelar sin kvarlåtenskap mellan de personer, eller testamente-tagare, denna väljer. Testamentet måste upprättas i skriftlig form för att vara giltigt. Det måste även bevittnas av två personer, så kallade vittnen. Du kan upprätta testamentet själv, när och hur du vill men för att det skall bli giltigt måste två vittnen intyga att de känner testatorn, att det som står i testamentet är testatorns vilja och att denna var vid sina sinnens fulla bruk när testamentet upprättades och signerade det av egen fri vilja. Vittnena måste vara myndiga, får inte vara anhöriga till testatorn eller ha eget intresse i testamentets innehåll. Det kan faktiskt vara två okända människor så länge testatorn kan styrka sin identitet på ett tillfredsställande sätt. Vittnena behöver inte se själva innehållet i testamentet, de ska bara informeras om att det är ett testamente de bevittnar och de ska båda vara närvarande när testatorn undertecknar dokumentet som de sedermera själva också undertecknar bevittnandet av.

Förvara ditt testamente rätt

Att upprätta ett testamente blir meningslöst om det inte förvaras på rätt sätt. Vid testatorns eventuella bortgång måste testamentet hittas, och det av rätt personer, för att det ska tas i beaktande. Testatorn bör därför informera pålitliga personer om att ett testamente upprättats och var det finns. Alternativt kan en advokat, jurist eller redovisningskonsult anlitas för att arkivera testamentet åt testatorn.