Att arbeta med elinstallationer 

Alla elinstallationer som utförs yrkesmässigt behöver ingå i ett egenkontrollprogram från ett företag. Det är egenkontrollprogrammet som styr vad för arbeten och elinstallationer som får utföras för företagets räkning. 

Egenkontrollprogrammet styr 

Personen som utför en elinstallation behöver inte nödvändigtvis ha en auktorisation som elinstallatör för att få utföra jobbet. Det är företaget som elektrikern arbetat för som styr vad för arbete personen får göra. Företagets egenkontrollprogram säkerställer att en person med rätt kompetens utför jobbet. Detta gäller oavsett om personen har en auktorisation som installatör eller inte. Det är således företagets ansvar och skyldighet att avgöra vilken expertis som krävs för en specifik elinstallation. 

För dig med auktorisation

Om du själv är en elektriker som är auktoriserad för att arbeta med elinstallationer har du möjligheten att utses till ditt företags elinstallatör för regelefterlevnad. Detta är en funktion som krävs av alla elföretag som verkar i branschen. Som en auktoriserad elinstallatör får du utföra arbete via företag och även privat, förutsatt att arbetet inte sker yrkesmässigt och att arbetet omfattas av auktorisationen elektrikern innehar. Om du däremot inte har någon auktorisation för elinstallationer får du endast utföra elinstallationer under ett företagets egenkontrollprogram. 

Straffbart att utföra olagligt elinstallationsarbete 

För dig som verkar inom elbranschen är det viktigt att veta att det är straffbart att utföra någon form av olagligt elinstallationsarbete. Om du inte har relevant auktorisation för att utföra elinstallationsarbete och inte heller omfattas av ett elföretags egenkontrollprogram får du inte utföra någon elinstallation. Om du väljer att bryta mot detta förbud kan du straffas därefter. Elsäkerhetslagen finns till för undvika felaktigt utföra elinstallationer och finns till för att all el ska hanteras säkert och tryggt. I elsäkerhetslagen framgår ett aktsamhetskrav som gäller för alla som arbetar med att utföra elinstallationsarbete. Detta aktsamhetskrav handlar om att du aldrig för utföra en elinstallation som du inte vet hur du ska utföra den på ett säkert sätt. Detta gäller oavsett vilken tidigare kompetens man har. Om man inte vet hur man ska gå tillväga för att utföra ett elinstallationsarbete ska man inte heller göra det. Detta krav gäller för alla som verkar i branschen, både för organisationer och individer. Kravet är till för att minimera risken för felsteg vid arbete med elinstallationer och öka säkerheten för elinstallatörer.  

Vad räknas som en elinstallation? 

Elinstallationsarbete är en väldigt omfattande och bred term som innefattar en stor del av arbetet som sker på en elanläggning. Mycket av arbetet med el har att göra med olika elinstallationer. Det är trots allt på det sättet som elen går ut till hushållet, justeras och hanteras. Elinstallationsarbete brukar innefatta:  

  • Ändra, reparera eller utföra elektrisk starkströmsanläggning 
  • Ansluta elektriskt utrustning till starkströmsanläggning 
  • Koppla loss elektrisk utrustning från starkströmsanläggning